Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

VI Kadencja 2018-2023

1. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. sytuacji kadrowej i finansowej PCM S.A.pdf
2. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka ws. problemów z kursami autobusów pasażerskich w Gminie Prudnik i całym powiecie.pdf
3. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. zamierzeń Zarządu Powiatu ws. sieci szkół powiatowych.pdf
4.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. funkcjonowania SOSW w Prudniku.pdf
5. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. planu remontu dróg powiatowych na przyszły rok i kolejne lata.pdf
6. PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. uwzględnienia w planie remontu dróg powiatowych drogi powiatowej do Kazimierza od zjazdu drogi wojewódzkiej nr 416.pdf
7. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok.pdf
8. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 r.pdf
9. PDFOdpowiedź na interpelacje Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. złego stanu nawierzchni drogi w Olszynce.pdf
10. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. wyjaśnienia zakresu zadań inwestycyjnych.pdf
11. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budzetu na 2019 rok.pdf
12.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (wynagrodzenia).pdf
13.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (wzrost dochodów).pdf
14.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (źródła dochodów).pdf
15.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (obniżenie dochodów).pdf
16. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. przygotowania szkół do nadchodzącego roku szkolnego 2019-2020.pdf
17. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. udziału w rozprawach sądowych Radosława Roszkowskiego Starosty Powiatu Prudnickiego dot. budy kompleksu sportowego ORLIK.pdf
18. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. zmian dot. funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych.pdf
19. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. degradacji ze stanowiska dotychczasowego zastępcy naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.pdf
20. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. udostępniania obrad Rady Powiatu.pdf
21. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 21.01.2019r. ws. odpowiedzi na interpelację nr OR.0003.13.2018.pdf
22. PDFodpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. degradacji ze stanowiska dotychczasowego kierownika PCPR.pdf
23. PDFOdpowiedż na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 21.02.2019r. ws. złego stanu drogi Kazimierz - Kolonia Anny.pdf
24. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 21.02.2019r. ws. złego stanu drogi Głogówek -Zużela.pdf
25.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. utwardzenia poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Szybowice, Mieszkowice, Niemysłowice.pdf
26.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. usunięcia progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Niemysłowice.pdf
27. PDFOdpowiedź na interpelacje Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. wyłaniania firmy świadczącej usługi drukarskie na rzecz Starostwa Powiatowego.pdf
28.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 28.02.2019r. ws. karetek w PCM S.A.pdf
29.PDFOdpowiedź na wniosek Radnej Judyty Walochy z dnia 29.03.2019r. ws. prośby o naprawienie częsci chodnika w miejscowości Gostomia.pdf
30.PDFOdpowidź na wniosek Radnej Judyty Walochy z dnia 29.03.2019r. ws. prośby o remont cząstkowy dróg oraz pielęgnacje pobocza (Krobusz-Radostynia, Gostomia-Zabnik).pdf
31. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Alicji Zawiślak z dnia 29.03.2019r. ws. wyciętych gałęzi przy drodze Prudnik-Czyżowice.pdf
32.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Alicji Zawiślak z dnia 01.04.2019r. ws. postawienia koszy na smieci na miejscu parkingowym przy wjeździe do Dębowca.pdf
33.PDFOdpowiedź na zapytanie zadane przez Radnego Dariusza Kolbka podczas Sesji Rady Powiatu w Prudniku w dniu 27.05.2019 ws. zadań Etatowego Członka Zarządu w V kadencji Rady Powiatu.pdf
34.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony na XI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2019r. ws. Szkolnego Związku Sportowego.pdf
35.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony na XI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2019r. ws. remontu drogi Biała-Głogówku oraz udziału w przeglądzie dróg.pdf
36.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 19.07.2019r. ws. wykoszenia krzewów i drzewek zarastających rów przy ul. Wiejskiej w Głogówku.pdf
37.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o usunięcie ubytków nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości Szybowice.pdf
38.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej z miejscowości Szybowice w kierunku Mieszkowic.pdf
39.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wykoszenie rowu przy drodze powiatowej z miejscowości Niemysłowice w kierunku Szybowic.pdf
40.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wycięcie odrostów lipy przy drodze powiatowej w miejscowości Szybowice.pdf
41.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczącego prac remontowych oraz zakupu sprzętu przez PCM S.pdf
42.PDFOdpowiedź na zapytanie Pana Mirosława Czupkiewicza z dnia30.08.2019 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w sprawie lokalizacji Zakładu Karnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
43.PDFOdpowiedź na zapytanie Pana Mirosława Czupkiewicza z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli za okres strajku.pdf
44.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Pana Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 30.08.2019r. ws. naborów do kolejnej edycji FDS na 2020 r..pdf
45.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 30.08.19r. w sprawie prośby o naprawę przepustu na rozwidleniu Osobłogi z kanałem Ulgi oraz prośbę o przycięcie gałęzi na odcinku Dzierżysławice Mochów.pdf
46.PDFOdpowiedź na wniosek zgłoszony na IX Sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie wymiany dywaników asfaltowych.pdf
47.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie doradców i konsultantów zatrudnionych w PCM.pdf
48.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego złożony na sesji Rady Powiatu w dniu 31.01.2020 r..pdf
49.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 31.01.2020 r. dotyczący rozpatrzenia możliwości utworzenia w Prudniku Poradni Pulmonologicznej.pdf
50.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko z dnia 31.01.2020 r. dotyczący usprawnienia obsługi osób załatwiających sprawy rejestracyjne w Wydziale Komunikacji.pdf
51.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza złożony na XXI sesji Rady Powiatu w dniu 31.01.2020 r. dotyczący złej jakości transmisji obrad sesji.pdf
52.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza zadane na sesji w dniu 28-02-20 r..pdf
53. PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza złożyny na sesji w dniu 28-02-2020 r. w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ul. Skowrońskiego.pdf
54.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej złożonej na sesji Rady Powiatu w dniu 28-02-2020 r. ws. wykonania i przebudowy nawierzchni drogi powiatowej relacji Łąka Prudnicka-Starachowice.pdf
55.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka zgłoszony na sesji w dniu 28-02-20 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu dróg powiatowych.pdf
56. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone dnia 29.04.20 r. ws. sytuacji związanej z koronawirusem w DPS.pdf
57. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza dotyczące dyżurów aptek.pdf
58.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 18.05.2020 r. dotyczące wydatków bieżących budżetu w dziale 801 pozostała działalność.pdf
59.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 18.05.2020 r. dotyczące drogi powiatowej relacji Dzierżysławice - Racławice Śląskie.pdf
60.PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.05.2020 r. dot. pyłów wywożonych nad jezioro w Twardawie.pdf
61. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone dnia 28.05.20 r. dotyczące pzeglądów urządzeń przeciwpożarowych.pdf
62. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.05.20 r. dot. wynajmowanych pomieszczeń w jednym z budynków Zespołu Szkół w Głogówku.pdf
63. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko złożony w dniu 25.05.20 r. dotyczący spraw związanych z poprawą nawierzchni dróg powiatowych.pdf
64. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko złożony w dniu 25.05.20 r. w sprawie usunięcia gałęzi z przydrożnego rowu na trasie Szybowice-Wierzbiec.pdf
65. PDFOdpowiedź na wniosek Radnej Rady Miejskiej w Białej złożóny w dniu 14 maja 20 r w sprawie połatania dziur na drodze powiatowej w Pogórzu.pdf
66.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Kolbka złożony w dniu 16 czerwca 2020 r. o jak najszybsze wyłonienie Dyrektora DPS w Prudniku.pdf
67. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Kolbka złożony w dniu 16 czerwca 2020 r. o przygotowanie projektu, który miałby na celu upamiętnienie w Głogówku wielkiego malarza Jana Cybisa.pdf
 

 • Opublikował: Karolina Krzesińska, data publikacji: 13-12-2018 12:21
 • Modyfikował: Natalia Świczewska, data modyfikacji: 26-06-2020 10:25
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Karolina Krzesińska
 • Data wytworzenia: 13-12-2018
 • Ilość wyświetleń: 1266
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/2086/2255/vi-kadencja-2018-2023.html
 • Data publikacji: 13-12-2018 12:21 przez: Karolina Krzesińska
 • Data modyfikacji: 26-06-2020 10:25 przez: Natalia Świczewska
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Karolina Krzesińska
 • Data wytworzenia: 13-12-2018
 • Ilość wyświetleń: 1266
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-06-2020, godz. 10:25:04
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  22-06-2020, godz. 14:51:42
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  10-06-2020, godz. 11:04:47
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  09-06-2020, godz. 08:37:41
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  08-06-2020, godz. 08:47:55
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  01-06-2020, godz. 14:41:36
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  12-05-2020, godz. 14:00:46
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  16-03-2020, godz. 14:52:56
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  16-03-2020, godz. 11:48:41
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  04-03-2020, godz. 15:10:28
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  26-02-2020, godz. 10:12:05
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  18-02-2020, godz. 09:20:21
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  14-02-2020, godz. 07:55:49
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  12-02-2020, godz. 13:03:15
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  12-02-2020, godz. 11:09:35
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  05-02-2020, godz. 09:14:51
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  03-02-2020, godz. 09:33:43
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  16-09-2019, godz. 11:42:27
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  13-09-2019, godz. 12:55:43
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  13-09-2019, godz. 10:24:59
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  10-09-2019, godz. 12:02:05
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  02-08-2019, godz. 11:14:48
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  14-06-2019, godz. 12:14:26
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  19-04-2019, godz. 11:27:24
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  19-04-2019, godz. 10:16:40
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  18-03-2019, godz. 12:13:52
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  14-03-2019, godz. 13:46:36
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  13-03-2019, godz. 13:10:35
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  07-03-2019, godz. 14:48:33
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  05-02-2019, godz. 08:01:59
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  04-02-2019, godz. 15:52:26
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  01-02-2019, godz. 09:30:55
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  28-12-2018, godz. 15:30:48
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  28-12-2018, godz. 14:23:01
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  28-12-2018, godz. 12:11:57
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  28-12-2018, godz. 12:00:59
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  17-12-2018, godz. 16:09:30
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  14-12-2018, godz. 10:59:27
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  13-12-2018, godz. 14:09:23
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  13-12-2018, godz. 12:22:42
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  13-12-2018, godz. 12:21:49
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl