Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Uchwały Rady Powiatu VI kadencji 2018-2023

PDFUchwała RP Nr XX-178-2020 z dnia 14.01.2020 r. ws. wyrażenia zgodyna przystąpienie do partnerstwa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała RP Nr XX-177-2020 z dnia 14.01.2020 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XX-176-2020 z dnia 14.01.2020 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-175-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w miejscowości Wierzbiec.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-174-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wosjkowej.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-173-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2020 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-172-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2020 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-171-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. zmiany uchwały ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-170-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-169-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków za wysługę lat (...) nauczycielom szkół Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-168-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-167-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-166-2019 z dnia 30.12.2019 r. zm.uchw.ws uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-165-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-164-2019 z dnia 30.12.2019 r. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIX-163-2019 z dnia 30.12.2019r. ws. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII-162-2019 z dnia 20.12.2019 r. ws. przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII-161-2019 z dnia 20.12.2019 r. zm.uchw.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XVIII-160-2019 z dnia 20.12.2019 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-159-2019 z dnia 29.11.2019 r. ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVII-158-2019.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-157-2019 z dnia 29.11.2019 r. ws. przekazania skargi do WSA na uchwałę RP z dnia 25.03.2019 r. Nr VIII-71-2019 ws. rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-156-2019 z dnia 29.11.2019 r. ws. wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-155-2019 z dnia 29.11.2019 r. zm.uchw.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-154-2019 z dnia 29.11.2019 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XVII-153-2019 z dnia 29.11.2019 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-152-2019 z dnia 25.10.2019 r. ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-151-2019 z dnia25.10.2019 r. ws. przekazania skargi do WSA na uchwałę Rady Powiatu Nr XIII-127-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-150-2019 z dnia 25.10.2019 r. ws. rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-149-2019 z dnia 25.10.2019 r. ws. udzielenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-148-2019 z dnia 25.10.2019 r. zm.uchw.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-147-2019 z dnia 25.10.2019 r. zm.uchw.ws.określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-146-2019 z dnia 25.10.2019 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XVI-145-2019 z dnia 25.10.2019 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr XV-144-2019 z dnia 27.09.2019r. zm.uchw.ws. utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XV-143-2019 z dnia 27.09.2019r. ws. stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XV-142-2019 z dnia 27.09.2019r. ws. uchwalenia współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...) na rok 2020..pdf
PDFUchwała RP Nr XV-141-2019 z dnia 27.09.2019r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XV-140-2019 z dnia 27.09.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr XV-139-2019 z dnia 27.09.2019r. zm.uchw.ws.uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2019.pdf
PDFUchwała RP Nr XIV-138-2019 z dnia 20.09.2019 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIV-137-2019 z dnia 20.09.2019 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-136-2019 z dnia 30.08.2019 r. zm.uchw.ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-135-2019 z dnia 30.08.2019 r. zm.uchw.ws. ustalenia regulaminu określąjącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,motywacyjnego,funkcyjnego oraz za warunki pracy.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-134-2019 z dnia 30.08.2019 ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-133-2019 z dnia 30.08.2019 r.zm.uch.ws.określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-132-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-131-2019 z dnia 30.08.2019r. zm.uch.ws. określenia zasad,trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-130-2019 z dnia 30.08.2019 r. zm. uchw. ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-129-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-128-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-127-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Prudniku.pdf.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-126-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII-125-2019 z dnia 30.08.2019 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr XII-124-2019 z dnia 09.08.2019r. ws. wyrażenia zgody na orzystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Bioróźnorodność bogactwem Gm. Głuchołazy, Gm. Nysa, Gm. Prudnik i Pow. Prudn.pdf
PDFUchwała RP Nr XII-123-2019 z dnia 09.08.2019r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf
PDFUchwała RP Nr XII-122-2019 z dnia 09.08.2019r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XII-121-2019 z dnia 09.08.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała RP Nr XI-120-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XI-119-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. poparcia apelu Sejmiku Woj. Opolskiego ws. problemów zw. z edukacja językową dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej zam. woj. op..pdf
PDFUchwała RP Nr XI-118-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. zm. uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr XI-117-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. zm. uchwały ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała RP Nr XI-116-2019 z dnia 28.06.2019r. zm. uchwałę ws. uchwalenia pr. współpracy Powiatu prudnickiego z org. pozarządowymi (...).pdf
PDFUchwała RP Nr XI-115-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr Xi-114-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XI-113-2019 z dnia 28.06.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr X-112-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-111-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. zmiany uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-110-2019 z dnia 27.05.2019r.zm.uchw.ws. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Płd.pdf
PDFUchwała RP Nr X-109-2019 z dnia 27.05.2019r. zm.uchw.ws. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki.pdf
PDFUchwała RP Nr X-108-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. likwidacji Szkolnego Schroniska w Łączniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-107-2019 z dnia27.05.2019r. ws. wyłącznia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku i jej likwidacji.pdf
PDFUchwała RP Nr X-106-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnej w Prudniku i jej likwidacji.pdf
PDFUchwała RP Nr X-105-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej i jej likwidacji.pdf
PDFUchwała RP Nr X-104-2019 z dnia 27.05.2019r. zm.uch.ws.określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-103-2019 z dnia 27.05.2019r. ws. oceny ekonomiczno-finansowej ZOZ w Białej.pdf
PDFUchwała RP Nr X-102-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr X-101-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr X-100-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-99-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr X-98-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.pdf
PDFUchwała RP Nr X-97-2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-96-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-95-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-94-2019 z dnia 26.04.2019r. ws.przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę RP w Prudniku Nr VIII-71-2019 z dnia 25.03.2019r.ws.rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-93-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-92-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-91-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-90-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-80-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. przekształcenia 3-letniego I LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku w 4-letnie I LO.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-79-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Białej za 2018r.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-78-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-77-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa w Głubczycach.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-76-2019 z dnia 26.04.2019r.ws.wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Pułudniowego.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-75-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-74-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr IX-73-2019 z dnia 26.04.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-72-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. rozpatrzenia wniosku Nauczycieli ZSR w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-71-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-70-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-69-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. przyjęcia apelu od RM i MEN dot. zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i finansowania oświaty.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-68-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. rozpatrzenia wystąpienia kontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną RP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-67-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-66-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-65-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. poparcia działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dot. nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-64-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. określania zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-63-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-62-2019 z dnia 25.03.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-61-2019 z dnia 25.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia plany pracy RP w Prudniku na 2019 rok..pdf
PDFUchwała RP Nr VIII-60-2019 z dnia 25.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwriedzania planów pracy komisji stałych RP w Prudniku na I półrocze 2019r..pdf
PDFUchwała RP Nr VII-59-2019 z dnia 28.02.2019r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Współpraca międzysektorowa na pograniczu (...).pdf
PDFUchwała RP Nr VII-58-2019 z dnia 28.02.2019r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic (...).pdf
PDFUchwała RP Nr VII-57-2019 z dnia 28.02.2019r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr V-57-2019 z dnia 25.01.19r. ws. uchylenia uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.pdf
PDFUchwała RP Nr V-56-2019 z dnia 25.01.19r. ws. zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała RP Nr V-55-2019 z dnia 25.01.19r. ws. zamiaru przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała RP Nr V-54-2019 z dnia 25.01.19r. ws. zamiaru przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała RP Nr V-53-2019 z dnia 25.01.19r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr V-52-2019r. z dnia 25.01.19r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała RP Nr IV-51-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. ustaolenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-50-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy (...).pdf
PDFUchwała RP Nr IV-49-2018 z dnia 27.12.2018 ws. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-48-2018 z dnia 27.12.2018r. rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku.pdf
PDFUchwały RP Nr IV-47-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-46-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019r.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-45-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-44-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-43-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-42-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-41-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. zmiany uchwału w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-40-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społeczne.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-39-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społeczne.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-38-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-37-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-36-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr IV-35-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r..pdf
PDFUchwała RP Nr IV-34-2018 z dnia 27.12.2018r. ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr III-33-2018 z dnia 14.12.2018r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała RP Nr III-32-2018 z dnia 14.12.2018r. ws. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej.pdf
PDFUchwała RP Nr III-31-2018 z dnia 14.12.2018r. ws. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 specjalnej w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr III-30-2018 z dnia 14.12.2018r. ws. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr III-29-2018 z dnia 14.12.2018 ws.zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łączniku.pdf
PDFUchwała RP Nr III-28-2018 z dnia 14.12.2018 ws. zmian w Statucie ZOZ w Białej.pdf
PDFUchwała RP Nr III-27-2018 z dnia 14.12.2018 ws. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019 r.pdf
PDFUchwała RP Nr III-26-2018 z dnia 14.12.2018 ws.wyrażenia zgody na odstąpienie od obow. przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemncą nieruchomości położonej w Prudniku przy ul.Jagiellońskiej 3.pdf
PDFUchwała RP Nr III-25-2018 z dnia 14.12.2018 zm.uch.ws.określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr III-24-2018 z dnia 14.12.2018 ws.wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.pdf
PDFUchwała RP Nr III-23-2018 z dnia 14.12.2018 zm.uch.ws.uchwalenia progr. współpracy Powiatu Prudnickiego z org.pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.pdf
PDFUchwała RP Nr III-22-2018 z dnia 14.12.2018 zm.uch.ws. ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego oraz ustalenia jej wzoru oraz zasad trybu jej nadawania i sposobu noszenia.pdf
PDFUchwała RP Nr III-21-2018 z dnia 14.12.2018 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr II-20-2018 ws. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr II-19-2018 ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr II-18-2018 ws. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego.pdf
PDFUchwała RP Nr II-17-2018 ws. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf
PDFUchwała RP Nr II-16-2018 ws. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf
PDFUchwała RP Nr II-15-2018 ws. powołania Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf
PDFUchwała RP Nr II-14-2018 ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała RP Nr II-13-2018 ws. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr II-12-2018 ws. powołania stałych komisji Rady Powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.pdf
PDFUchwała RP Nr II-11-2018 ws. delegowania radnych do komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFUchwała RP Nr II-10-2018 ws. przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała RP Nr I-9-2018 ws. wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-8-2018 ws. wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-7-2018 ws. wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-6-2018 ws. wyboru Wicestarosty.pdf
PDFUchwała RP Nr I-5-2018 ws. wyboru Starosty Prudnickiego.pdf
PDFUchwała RP Nr I-4-2018 ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-3-2018 ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-2-2018 ws. ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała RP Nr I-1-2018 ws. wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu w Prudniku.pdf

 • Opublikował: Karolina Krzesińska, data publikacji: 11-12-2018 11:24
 • Modyfikował: Natalia Świczewska, data modyfikacji: 17-01-2020 08:23
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Karolina Krzesińska
 • Data wytworzenia: 11-12-2018
 • Ilość wyświetleń: 882
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/2082/1632/uchwaly-rady-powiatu-vi-kadencji-2018-2023.html
 • Opublikował: Karolina Krzesińska, data publikacji: 11-12-2018 11:24
 • Modyfikował: Natalia Świczewska, data modyfikacji: 17-01-2020 08:23
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Karolina Krzesińska
 • Data wytworzenia: 11-12-2018
 • Ilość wyświetleń: 882
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/2082/1632/uchwaly-rady-powiatu-vi-kadencji-2018-2023.html
 • Data publikacji: 11-12-2018 11:24 przez: Karolina Krzesińska
 • Data modyfikacji: 17-01-2020 08:23 przez: Natalia Świczewska
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Karolina Krzesińska
 • Data wytworzenia: 11-12-2018
 • Ilość wyświetleń: 882
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  17-01-2020, godz. 08:23:05
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  07-01-2020, godz. 11:03:23
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  07-01-2020, godz. 10:24:38
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  27-12-2019, godz. 12:16:55
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  03-12-2019, godz. 10:51:42
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  03-12-2019, godz. 10:38:30
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  28-10-2019, godz. 12:00:36
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  01-10-2019, godz. 09:28:30
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  23-09-2019, godz. 16:06:59
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  11-09-2019, godz. 09:19:55
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  05-09-2019, godz. 07:39:09
  Modyfikacja strony przez: Natalia Świczewska
 •  
  12-08-2019, godz. 15:12:42
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  03-07-2019, godz. 12:58:52
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  29-05-2019, godz. 14:47:04
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  17-05-2019, godz. 10:42:48
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  01-04-2019, godz. 10:23:52
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  07-03-2019, godz. 11:48:14
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  14-02-2019, godz. 15:14:53
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  07-01-2019, godz. 14:44:35
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  07-01-2019, godz. 13:20:49
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  11-12-2018, godz. 11:28:00
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
 •  
  11-12-2018, godz. 11:24:57
  Modyfikacja strony przez: Karolina Krzesińska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl