Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna dla klientów Starostwa Powiatowego               w Prudniku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku, że:

           Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,  tel. 774381700, fax: 77 438 17 01, e-mail: info@powiatprudnicki.pl

           Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań Powiatu realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej,

           Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.

           Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Powiecie Prudnickim jest obowiązkiem ustawowym.

           Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.

           Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

           Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.

           Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail:

 

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Administracji Budowlanej.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.pdf

 • Opublikował: Alicja Kowal, data publikacji: 25-05-2018 09:42
 • Modyfikował: Alicja Kowal, data modyfikacji: 19-12-2018 15:48
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Alicja Kowal
 • Data wytworzenia: 25-05-2018
 • Ilość wyświetleń: 647
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1958/2242/ochrona-danych-osobowych.html
 • Opublikował: Alicja Kowal, data publikacji: 25-05-2018 09:42
 • Modyfikował: Alicja Kowal, data modyfikacji: 19-12-2018 15:48
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Alicja Kowal
 • Data wytworzenia: 25-05-2018
 • Ilość wyświetleń: 647
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1958/2242/ochrona-danych-osobowych.html
 • Data publikacji: 25-05-2018 09:42 przez: Alicja Kowal
 • Data modyfikacji: 19-12-2018 15:48 przez: Alicja Kowal
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Alicja Kowal
 • Data wytworzenia: 25-05-2018
 • Ilość wyświetleń: 647
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-12-2018, godz. 15:48:12
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  10-07-2018, godz. 12:33:29
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  22-06-2018, godz. 13:52:52
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  19-06-2018, godz. 09:41:03
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  19-06-2018, godz. 09:40:23
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  07-06-2018, godz. 14:56:57
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  25-05-2018, godz. 09:43:37
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  25-05-2018, godz. 09:42:27
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl