Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2017-02-27 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Na podstawie Uchwały Nr 149/405 /2017 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24 lutego 2017r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


  Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1. Termin konsultacji: 27.02.2017r. - 21.03.2017r.

2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku , bądź elektronicznej na adres e-mail:

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku– osoba do kontaktu Agnieszka Zagórska-Naczelnik Wydziału, tel. (77) 438 17 23.

 

PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego....pdf
PDFUchwała Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego....pdf
PDFInformacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały.PDF

 • Opublikował: Marek Sobkowicz, data publikacji: 27-02-2017 20:46
 • Modyfikował: Mariusz Rogoz, data modyfikacji: 15-05-2017 15:24
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Sobkowicz
 • Data wytworzenia: 27-02-2017
 • Ilość wyświetleń: 632
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1684/1588/2017-02-27-konsultacje-projektu-uchwaly-rady-powiatu-w-prudniku-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-prudnickiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku.html
 • Opublikował: Marek Sobkowicz, data publikacji: 27-02-2017 20:46
 • Modyfikował: Mariusz Rogoz, data modyfikacji: 15-05-2017 15:24
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Sobkowicz
 • Data wytworzenia: 27-02-2017
 • Ilość wyświetleń: 632
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1684/1588/2017-02-27-konsultacje-projektu-uchwaly-rady-powiatu-w-prudniku-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-prudnickiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku.html
 • Data publikacji: 27-02-2017 20:46 przez: Marek Sobkowicz
 • Data modyfikacji: 15-05-2017 15:24 przez: Mariusz Rogoz
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Sobkowicz
 • Data wytworzenia: 27-02-2017
 • Ilość wyświetleń: 632
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  15-05-2017, godz. 15:24:13
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Rogoz
 •  
  27-02-2017, godz. 20:59:54
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  27-02-2017, godz. 20:58:45
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  27-02-2017, godz. 20:46:56
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl