Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

2016-09-08 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku

Na podstawie Uchwały Nr 115/313/2016 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 07 września 2016r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


  Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1. Termin konsultacji: 09.09.2016r. - 03.10.2016r.

2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku , bądź elektronicznej na adres e-mail:

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku– osoba do kontaktu Agnieszka Zagórska-Naczelnik Wydziału, tel. (77) 438 17 23.

PDFUchwała.pdf
 

 • Opublikował: Magdalena Gołąbek, data publikacji: 08-09-2016 10:15
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 08-09-2016 10:16
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 08-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 979
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1584/1588/2016-09-08-konsultacje-projektu-uchwaly-rady-powiatu-w-prudniku.html
 • Opublikował: Magdalena Gołąbek, data publikacji: 08-09-2016 10:15
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 08-09-2016 10:16
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 08-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 979
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1584/1588/2016-09-08-konsultacje-projektu-uchwaly-rady-powiatu-w-prudniku.html
 • Data publikacji: 08-09-2016 10:15 przez: Magdalena Gołąbek
 • Data modyfikacji: 08-09-2016 10:16 przez: Magdalena Gołąbek
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Gołąbek
 • Data wytworzenia: 08-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 979
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  08-09-2016, godz. 10:16:03
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  08-09-2016, godz. 10:15:44
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl