Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2020

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:
telefon: 77 438 17 00
e-mail: info@powiatprudnicki.pl
lub
telefon: 77 438 17 09
e-mail: k.kaczor@powiatprudnicki.pl

Od 1 stycznia 2020  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzony będzie mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatna mediacja oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76,      48-200 Prudnik (parter – pokój nr 4, wejście boczne budynku).

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – radca prawny;
2) wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – adwokat;
3) środa: od 13:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny;
4) środa: od 15:00 do 17:00 – nieodpłatna pomoc prawna – adwokat;
4) czwartek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomoc prawna – radca prawny; 

5) piątek: od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna – adwokat;

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Biała mobilny punkt nieodpłatnej pomocy usytuowany jest przy ul. Kościuszki 10, 48-210 Biała.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Białej udzielana jest w każdy czwartek przez cztery godziny dziennie, w godzinach:
1)  od 8:00 do 10:00 – nieodpłatna pomoc prawna - radca prawny;
2)  od 10:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat;

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji usytuowany jest przy ul. Batorego 10,      48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest cztery dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - radca prawny;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat;
3) środa: od 12:00 do 16:00– nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja - radca prawny;
4) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat.


UWAGA!!!
OD 2020 ROKU UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:
telefon: 77 438 17 00
e-mail: info@powiatprudnicki.pl
lub
telefon: 77 438 17 09
e-mail: k.kaczor@powiatprudnicki.pl

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa: od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
               od 10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

UWAGA!!! OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIANA GODZIN DYŻURÓW W PUKNCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PRUDNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 76

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt prowadzony  przez Radców Prawnych i Adwokatów.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny
2) wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat
3) środa: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny/adwokat
4) czwartek: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatnej pomoc prawna – radca prawny 

5) piątek: od 15:00 do 19:00 –  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja - adwokat

PDFInformacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

DOCKarta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.doc

DOCKarta informacyjna - nieodpłatna mediacja.doc

 

UWAGA!!! -  OD 2019 ROKU UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ


PDFInformacja na temat kolejności zgloszeń do nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

DOCXKarta informacyjna - nieodpłatna pomoc obywatelska.docx
DOCXKarta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna w Prudniku.docx

DOCLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.doc

PDFKarta informacyjna na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Głogówku.pdf

Nieodpłatna pomoc prawna 2018

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:       od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa:          od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
                            10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek:    od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:         od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
2) wtorek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
3) środa:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
4) czwartek:    od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
5) piątek:         od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2017

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:           od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa:             od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
                              10:00 do  12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek:      od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:          od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych, z siedzibą w Gliwicach.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
3) środa:             od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
4) czwartek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:           od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny.

INFORMACJA

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

2) wtorek:           od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;

3) środa:             od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;

4) czwartek:      od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

5) piątek:          od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

2) wtorek:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

3) środa:             od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

4) czwartek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

5) piątek:           od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny.

grafika1.jpeg

infografika_caly_system_1.jpeg

PPTX23.06-wersja-nieodplatna-pomoc-oraz-edukacja-prawna.pptx

źródło: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

PDFInformacja na temat osób uprawionych i sposobu wykazania prawa do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
 

 • Opublikował: Marek Sobkowicz, data publikacji: 28-12-2015 14:35
 • Modyfikował: Mariusz Nakonieczny, data modyfikacji: 04-03-2020 14:02
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Kamila Kaczor
 • Data wytworzenia: 28-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 4779
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html
 • Opublikował: Marek Sobkowicz, data publikacji: 28-12-2015 14:35
 • Modyfikował: Mariusz Nakonieczny, data modyfikacji: 04-03-2020 14:02
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Kamila Kaczor
 • Data wytworzenia: 28-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 4779
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html
 • Data publikacji: 28-12-2015 14:35 przez: Marek Sobkowicz
 • Data modyfikacji: 04-03-2020 14:02 przez: Mariusz Nakonieczny
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Kamila Kaczor
 • Data wytworzenia: 28-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 4779
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-03-2020, godz. 14:02:13
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:55:24
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:55:08
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:54:44
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  30-09-2019, godz. 11:38:40
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  24-05-2019, godz. 13:56:25
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:54:31
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:53:05
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  27-03-2019, godz. 17:33:52
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  27-03-2019, godz. 17:30:31
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  31-12-2018, godz. 09:58:43
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  21-12-2018, godz. 15:14:44
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  21-12-2018, godz. 14:40:41
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  29-12-2017, godz. 09:38:42
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  02-01-2017, godz. 15:13:48
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-01-2016, godz. 09:36:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  30-12-2015, godz. 07:48:46
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  30-12-2015, godz. 07:47:47
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  29-12-2015, godz. 08:16:19
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:50:50
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:50:07
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:49:30
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:49:12
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:48:37
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:48:05
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:47:26
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:47:01
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:46:15
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:45:28
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 14:36:10
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 14:35:51
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl