Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 

Informujemy o przywróceniu funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu prudnickiego (Prudnik, Głogówek, Biała) od 1 czerwca 2020 r.

Zaleca się wcześniejszą rejestrację drogą telefoniczną pod numerem 77 438 17 00 lub 77 438 17 09

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmie także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z WIRUSEM COVID-19 ZAWIESZONO STACJONARNE FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PRUDNIKU, GŁOGÓWKU ORAZ BIAŁEJ.

O przywróceniu funkcjonowania punktów poinformujemy za pośrednictwem ogłoszeń w punktach, na stronie powiatprudnicki.pl oraz na profilu facebook.com/starostwopowiatowewprudniku

Porady będą nadal udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną na adres: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu można złożyć wniosek telefonicznie pod numerem 77 438 17 09 (poniedziałek-piątek w godz. 7:30-14:00).

SPOSÓB SKORZYSTANIA Z PORADY:
1. Wypełnienie wniosku wraz z oświadczeniem o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady prawnej. Wniosek można pobrać ze strony: powiatprudnicki.pl
2. Wysłanie wniosku w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl lub info@powiatprudnicki.pl w celu określenia terminu i formy udzielenia porady.

Sposób udzielania porad na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 12.03.2020 r. w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ww. ustawie.
Więcej informacji: tel. 77 438 17 09, darmowapomocprawna.ms.gov.pl

PDFWniosek-zgloszenie porady na odleglość.pdf
 

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:
telefon: 77 438 17 00
e-mail: info@powiatprudnicki.pl
lub
telefon: 77 438 17 09
e-mail: e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

Od 1 stycznia 2020  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzony będzie mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatna mediacja oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76,      48-200 Prudnik (parter – pokój nr 4, wejście boczne budynku).

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – radca prawny;
2) wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – adwokat;
3) środa: od 13:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny;
4) środa: od 15:00 do 17:00 – nieodpłatna pomoc prawna – adwokat;
4) czwartek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomoc prawna – radca prawny; 

5) piątek: od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna – adwokat;

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Biała mobilny punkt nieodpłatnej pomocy usytuowany jest przy ul. Kościuszki 10, 48-210 Biała.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Białej udzielana jest w każdy czwartek przez cztery godziny dziennie, w godzinach:
1)  od 8:00 do 10:00 – nieodpłatna pomoc prawna - radca prawny;
2)  od 10:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat;

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji usytuowany jest przy ul. Batorego 10,      48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest cztery dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - radca prawny;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat;
3) środa: od 12:00 do 16:00– nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja - radca prawny;
4) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat.


UWAGA!!!
OD 2020 ROKU UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Informacja dotycząca zapisów:

Zapisy:
telefon: 77 438 17 00
e-mail: info@powiatprudnicki.pl
lub
telefon: 77 438 17 09
e-mail: k.kaczor@powiatprudnicki.pl

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. prowadzony będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa: od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
               od 10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek: od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

UWAGA!!! OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIANA GODZIN DYŻURÓW W PUKNCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PRUDNIKU, UL. KOŚCIUSZKI 76

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt prowadzony  przez Radców Prawnych i Adwokatów.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Prudniku udzielane jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny
2) wtorek: od 11:00 do 15:00 – nieodpłatna pomoc prawna - adwokat
3) środa: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatna pomoc prawna – radca prawny/adwokat
4) czwartek: od 15:00 do 19:00 – nieodpłatnej pomoc prawna – radca prawny 

5) piątek: od 15:00 do 19:00 –  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja - adwokat

PDFInformacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

DOCKarta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.doc

DOCKarta informacyjna - nieodpłatna mediacja.doc

 

UWAGA!!! -  OD 2019 ROKU UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ


PDFInformacja na temat kolejności zgloszeń do nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

DOCXKarta informacyjna - nieodpłatna pomoc obywatelska.docx
DOCXKarta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna w Prudniku.docx

DOCLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.doc

PDFKarta informacyjna na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Głogówku.pdf

Nieodpłatna pomoc prawna 2018

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2018 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:       od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa:          od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
                            10:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek:    od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:         od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
2) wtorek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
3) środa:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
4) czwartek:    od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat;
5) piątek:         od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny lub adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2017

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:           od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;
3) środa:             od 8:00 do 10:00– nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  radca prawny
                              10:00 do  12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał  adwokat;
4) czwartek:      od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:          od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych, z siedzibą w Gliwicach.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
2) wtorek:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
3) środa:             od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
4) czwartek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;
5) piątek:           od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny.

INFORMACJA

Na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzone będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Głogówek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury (parter).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Głogówku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

2) wtorek:           od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;

3) środa:             od 8:00 do 12:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat;

4) czwartek:      od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

5) piątek:          od 12:00 do 16:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał adwokat.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został usytuowany w Starostwie Powiatowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik (parter - pokój nr 4, wejście boczne do budynku). Punkt ten został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Prudniku udzielana jest pięć dni w tygodniu przez cztery godzinny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) poniedziałek: od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

2) wtorek:          od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

3) środa:             od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

4) czwartek:       od 13:00 do 17:00 – nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny;

5) piątek:           od 13:00 do 17:00 –  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał radca prawny.

grafika1.jpeg

infografika_caly_system_1.jpeg

PPTX23.06-wersja-nieodplatna-pomoc-oraz-edukacja-prawna.pptx

źródło: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

PDFInformacja na temat osób uprawionych i sposobu wykazania prawa do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
 

 • Opublikował: Marek Sobkowicz, data publikacji: 28-12-2015 14:35
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 05-08-2020 08:37
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Kamila Kaczor
 • Data wytworzenia: 28-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 5120
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html
 • Data publikacji: 28-12-2015 14:35 przez: Marek Sobkowicz
 • Data modyfikacji: 05-08-2020 08:37 przez: Magdalena Gołąbek
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Kamila Kaczor
 • Data wytworzenia: 28-12-2015
 • Ilość wyświetleń: 5120
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  05-08-2020, godz. 08:37:01
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-06-2020, godz. 08:28:18
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-06-2020, godz. 08:24:03
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  23-04-2020, godz. 12:23:23
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  23-04-2020, godz. 12:21:26
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  04-03-2020, godz. 14:02:13
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:55:24
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:55:08
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:54:44
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  30-09-2019, godz. 11:38:40
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  24-05-2019, godz. 13:56:25
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:54:31
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:53:05
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  24-05-2019, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  27-03-2019, godz. 17:33:52
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  27-03-2019, godz. 17:30:31
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  31-12-2018, godz. 09:58:43
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  21-12-2018, godz. 15:14:44
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  21-12-2018, godz. 14:40:41
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  29-12-2017, godz. 09:38:42
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  02-01-2017, godz. 15:13:48
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-01-2016, godz. 09:36:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  30-12-2015, godz. 07:48:46
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  30-12-2015, godz. 07:47:47
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  29-12-2015, godz. 08:16:19
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:50:50
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:50:07
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:49:30
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:49:12
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:48:37
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:48:05
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:47:26
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:47:01
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:46:15
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 15:45:28
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 14:36:10
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  28-12-2015, godz. 14:35:51
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl